Legal notice

Algemene boekingsvoorwaarden – Beleid Privacy


EGYPTE Algemene boekingsvoorwaarden

Het doel van dit document is de ALGEMENE AKKOORDEN EN/OF VOORWAARDEN van online reservering te regelen van 1.Step Utazásszervező Kft, een Hongaarse naamloze vennootschap, bestaand in overeenstemming met de wetten van Hongarije, en geregistreerd bij commerciële registratie Boedapest onder N° 01-09-673542. Het hoofdkantoor is gelegen in H-1163 Boedapest, Margit utca 45.
De termen “u” en “gebruiker” worden hierbij gebruikt om te verwijzen naar om het even welk individu en/of entiteit dat om welke reden dan ook toegang heeft tot de diensten www.threecorners.com of www.threecorners.eu of ze gebruikt.
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door de site te gebruiken komt u overeen om deze voorwaarden goed te keuren. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd veranderen of wijzigen en de datum van verandering zal bij het begin van deze pagina vermeld worden.
Tarieven: alle tarieven zijn in EURO en omvatten alle geschatte overheidsbelastingen en prijzen:
Servicetaks: 12 percent per kamer/per nacht
Kamertaks: 14 percent per kamer/per nacht
Stadsbelasting: 1 percent per kamer/per nacht
In het geval na het boeken veranderingen worden uitgevoerd in deze belastingen en prijzen, zullen die in de totale kamerprijs doorberekend worden.
De check-in tijd voor de kamer is 14 u.00 en de check out tijd voor de kamer is ten laatste op 12u.00 ‘s middags.
Regels voor kinderen:
De regels voor kinderen kunnen in elk hotel variëren: alvorens te boeken controleer deze bij elke prijsinformatie per hotel.
De baby’s tussen de 0 en 1.99 jaar van zijn vrij van lasten indien ze in de kamer van de ouders verblijven. Bij uw reservatie dient u de geboortedatum van uw kinderen toe te voegen zodat de nauwkeurige kosten kunnen worden berekend.
Kerstmis en Nieuwjaar:
Het galabanket op kerstavond (24/12) en nieuwjaaravond (31/12), is verplicht. De kinderen krijgen een korting van 50% op het volwassenentarief voor de verplichte galabanketten. Deze tarieven worden automatisch toegevoegd voor het boeken.
Veranderen of annuleren reservatie:
Indien u een bestaande reservatie wenst te veranderen of te annuleren, gelieve de reservatiedienst te willen contacteren door request@threecorners.com, met vermelding van het exacte reservatienummer.
Annuleringen tussen 0 en 30 dagen voor aankomst worden niet aanvaard: de annuleringsprijs bedraagt 100% van uw verblijf.
Annuleringen voor 30 dagen van uw aankomst kosten 50 EURO per kamer.
Gelieve er rekening mee te houden, dat wij de lokale bankkosten dragen terwijl de internationale bankkosten aan de ontvanger doorgerekend worden.


HONGARIJE Algemene boekingsvoorwaarden

Het doel van dit document is de algemene akkoorden en/of voorwarden van de online reservering te regelen van
* Királyi Art Kft. (Hotel Art en Hotel Anna), een Hongaars bedrijf met beperkte aansprakelijkheid, bestaand in overeenstemming met de wetten van Hongarije, en geregistreerd bij de commerciële registratie Boedapest onder N° 0109995919.
* Lifestyle Real Estate Kft. (Lifestyle Hotel), een Hongaars bedrijf met beperkte aansprakelijkheid, bestaand in overeenstemming met de wetten van Hongarije, en geregistreerd bij de commerciële registratie Boedapest onder N° 0109205788.
Het hoofdkantoor is gelegen in H-1163 Boedapest, Margit utca 45.
De termen “u” en “gebruiker” worden hierbij gebruikt om te verwijzen naar om het even welk individu en/of entiteit dat om welke reden dan ook toegang heeft tot de diensten www.threecorners.com of ze gebruikt.
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Door de site te gebruiken komt u overeen om deze voorwaarden goed te keuren. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd veranderen of wijzigen en de datum van verandering zal bij het begin van deze pagina vermeld worden.
Tarieven: alle tarieven zijn in EURO en omvatten alle geschatte overheidsbelastingen en prijzen.
De prijzen zijn uitgezonderd City Tax die ter plaatse betaald dient te worden.
In het geval na het boeken veranderingen worden uitgevoerd in deze belastingen en prijzen, zullen die in de totale kamerprijs doorberekend worden.
De check-in tijd voor de kamer is 14 u.00 en de check out tijd voor de kamer is ten laatste 11 u.
Regels voor kinderen:
De regels voor kinderen kunnen in elk hotel variëren: alvorens te boeken controleer deze bij elke prijsinformatie per hotel.
De baby’s tussen de 0 en 1.99 jaar van zijn vrij van lasten indien ze in de kamer van de ouders verblijven. Bij uw reservatie dient u de geboortedatum van uw kinderen toe te voegen zodat de nauwkeurige kosten kunnen worden berekend.
Veranderen of annuleren van een reservatie:
Indien u een bestaande reservatie wenst te veranderen of te annuleren, gelieve de reservatiedienst te willen contacteren door fo-hotelart@threecorners.hu (Hotel Art), sales-lifestylehotel@threecorners.hu (Lifestyle Hotel) of sales-hotelanna@threecorners.hu (Hotel Anna) met vermelding van het exacte reservatienummer.
Regels voor annulatie en niet opdagen:
Niet terugbetaalbare (Non-refundable) prijs: Annulering of no-show worden niet geaccepteerd: de annuleringskosten bedragen 100% van uw verblijf.
Zodra u geboekt heeft, wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.
Standard prijs: In geval van annulering binnen 1/3 dag(en) voor aankomst of bij no-show worden de kosten van de eerste nacht van uw verblijf in rekening gebracht als annuleringskosten.
Gelieve er rekening mee te houden, dat wij de lokale bankkosten dragen terwijl de internationale bankkosten aan de ontvanger doorgerekend worden.


Bescherming door The Three Corners van de Persoonsgegevens van Gebruikers  

De gebruikers van de online reserveringsdiensten, die langs www.threecorners.com of www.threecorners.eu worden aangeboden, verstrekken op uitdrukkelijk vrijwillig basis persoonlijke gegevens (hierna Persoonsgegevens genoemd) en keuren uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk de automatische verwerking goed door The Three Corners, met inbegrip van het in een dossier plaatsen van de gegevens teneinde diensten te kunnen aanbieden en verlenen. Dit dossier is onder de verantwoordelijkheid van The Three Corners en bij de bevoegde instantie geregistreerd.
Door de kenmerkende activiteiten van The Three Corners en zijn diensten en om het gestelde doel en zijn doelstellingen te bereiken, kan het noodzakelijk zijn om deze persoonsgegevens, die internationale transfers kunnen omvatten, aan derden af te staan. Deze persoonsgegevens kunnen naar bedrijven binnen de Groep The Three Corners en/of naar andere belanghebbende partijen worden overgebracht. Het enige doel van deze overdracht van persoonsgegevens is om aan deze partijen de correcte gegevens te verstrekken opdat ze de dienstverlening zouden kunnen verstrekken van de diensten die door The Three Corners worden aangeboden.
Gebruikers die hun persoonsgegevens ter beschikking stellen, hebben op elk moment het recht toegang te hebben tot het dossier en hun rechten uit te oefenen tot wijziging, annulering en oppositie in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in de wetgeving van de gegevensbescherming. Op dezelfde manier zal de toestemming van de gebruiker tot de verwerking en de overdracht van zijn persoonsgegevens op elk moment zonder terugwerkend kracht herroepbaar zijn. Daartoe, zal het voor gebruiker volstaan om The Three Corners te contacteren met een e-mail naar info@threecorners.com of bij schrijven naar het geregistreerd adres van The Three Corners zijnde The Three Corners Rihana Resort, El Gouna, Red Sea, Egypt. The Three Corners waarborgt dat het alle nodige veiligheidsmaatregelen trof in zijn installaties, systemen en dossiers.
The Three Corners waarborgt verder de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, hoewel het aan bevoegde instanties persoonsgegevens evenals een andere informatie kan onthullen die in zijn bezit is zijn of toegankelijk zijn via zijn systemen indien dit door de toepasselijke wettelijke verordeningen voor elke zaak vereist is. De gebruikers van www.threecorners.com en www.threecorners.eu waarborgen en zijn verantwoordelijk, in alle gevallen, voor de waarheidsgetrouwheid, de nauwkeurigheid, de geldigheid en de authenticiteit van de persoonsgegevens ter beschikking gesteld worden en verbinden zich ertoe om ze behoorlijk bijgewerkt te houden.
De diensten The Three Corners zijn niet voor gebruik door minderjarigen en The Three Corners noch vraagt noch verzameld informatie over minderjarigen.
The Three Corners mag informatie verzamelen door middel van cookies of logboekdossiers over de gewoonten van gebruikers bij het doorbladeren van www.threecorners.com en www.threecorners.eu. Deze middelen worden uitsluitend geassocieerd met één gebruiker en zijn eigen persoonlijke computer. In deze gevallen, zal The Three Corners deze gegevens slechts als geheel gebruiken en met het uiteindelijke doel zijn diensten te verbeteren. Het is mogelijk dat The Three Corners deze informatie deelt met cliëntbedrijven maar altijd globaal en alleen voor statistische doeleinden.

Gelieve hier te klikken voor meer informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens:
The Three Corners Hotel Art
The Three Corners Lifestyle Hotel
The Three Corners Hotel Anna

 


Overmacht

De bepaling “Overmacht” betekent om het even welke omstandigheid die ongebruikelijk en/of niet te voorzien is en buiten de controle van het hotel valt; het gevolg daarvan niet kon vermeden worden zelfs als al gepaste maatregelen waren getroffen, met inbegrip van (maar beperkt niet tot) oorlog of bedreiging van oorlog; rellen; burgerlijke geschillen; vijandelijkheden; politieke onrust; regeringsacties; industriële geschillen; natuurlijke of andere rampen; kernincidenten; terroristische activiteiten; weersomstandigheden; sluiting van luchthavens; branden; vloedgolven; droogte; het opnieuw programmeren of de annulering van vluchten; de wijziging van de vliegtuigentypen door een luchtvaartmaatschappij en technische problemen met vervoer die buiten onze controle zijn.
De compensatie zal niet betaald worden en er zal een nieuwe aankomstdatum op een latere datum wordt voorgesteld.
Indien u wenst terugbetaald worden, zullen wij 50% van het totale bedrag via bankoverdracht overmaken, gezien de situatie in Egypte een omstandigheid is die buiten om het even welke controle valt. De terugbetaling kan slechts één maand vóór de aankomstdatum worden uitgevoerd (bv. de aankomst is op 30.03.11: de betaling zal 28.02.11 worden gedaan).
Het hotel kan niet aansprakelijk worden gesteld als u of wij worden gedwongen te annuleren te vertragen, in te korten of te veranderen als het gevolg van “Overmacht” zoals hierboven gedetailleerd.
Gelieve op onze website de annuleringsprocedure te volgen om uw geld te kunnen terug ontvangen.
De inhoud op deze site is auteursrechtelijk bezit van The Three Corners of zijn partners. U kunt inhoud downloaden voor uw eigen privégebruik voor niet-commerciële doeleinden. De inhoud kan niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, verdeeld, gedownload, veranderd, gewijzigd, opnieuw gebruikt worden, opnieuw gepost worden of anders gebruikt worden in om het even welke vorm voor een ander doel zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van The Three Corners.
De handelsmerken die op deze plaats worden gebruikt zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken die bezit zijn van The Three Corners, tenzij anders vermeld.
The Three Corners treft alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens op deze site nauwkeurig en volledig zijn. Nochtans, garandeert The Three Corners de nauwkeurigheid niet. The Three Corners kan niet aansprakelijk gehouden worden voor om het even welke verlies of schade, directe of indirect, die uit het gebruik van deze site voortvloeit, noch uit het om even welke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in het verstrekte materiaal. The Three Corners kan eveneens niet aansprakelijk gehouden worden voor verlies van gebruik, gegevens of winsten, voortkomend uit of met betrekking tot het bekijken en het gebruik van gegevens van deze site of zijn inhoud, dit zo verstrekkend als de wet toelaat.
Alle gebruikers wordt geadviseerd om zorgvuldig de getoonde gegevens te controleren alvorens om het even welke overeenkomsten van om het even welke soort aan te gaan. In geval van twijfel, gelieve juridisch advies in te winnen. Als u de online boekingsfaciliteit gebruikt,  betreffende de voorwaarden, beschikbaarheid, prijzen en de annuleringsvoorwaarden, dan dient u de details van het kamertarief zorgvuldig te lezen alvorens  te boeken en te betalen. De speciale promoties kunnen extra voorwaarden en annuleringsvoorwaarden hebben specifiek voor de aanbieding. U wordt geadviseerd om deze grondig te controleren alvorens de reservering te voltooien. Om het even welke speciale behoeften dienen vooraf worden meegedeeld.
The Three Corners behoudt zich het recht om zonder bericht om de site, met inbegrip van informatie betreffende producten en de diensten te wijzigen en om welk product of dienst dan ook op elk ogenblikworden  teruggetrokken of beëindigd.
Deze site kan reclame en sponsoring bevatten die door derden wordt verstrekt, die voor dat materiaal verantwoordelijk zijn. The Three Corners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiaal van derden.
Op deze site worden voor uw gemak hyperlinks verstrekt naar websites van derden. The Three Corners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor websites die via die hyperlinks worden bekeken of voor om het even welke transacties die op die sites worden afgesloten.
Wedstrijden, prijstrekkingen en promoties op deze site zijn onderworpen aan de extra voorwaarden verbonden aan die activiteiten, die bovenop de al gebruikelijke voorwaarden van toepassing zijn.
Wij nemen gegevensbescherming zeer ernstig. Ons beleid wordt opgesteld in ons Privacy Beleid zodat wij onze verplichtingen in het kader van de Wetgeving van de Bescherming van Gegevens kunnen naleven. U wordt eraan gehouden akkoord te gaan met het Privacy Beleid vóór u ons voorziet van om het even welke informatie over uzelf.
Dit nalaten is een inbreuk van deze voorwaarden.
Het is uw verantwoordelijkheid dat de informatie die we over u hebben accuraat en tot op heden bijgewerkt is. Dit nalaten te doen is een inbreuk op deze voorwaarden.

We verzamelen en gebruiken uw emailadres in de context van de nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van interessante nieuwtjes uit de wereld van The Three Corners.
Daarnaast sturen we u ook gepersonaliseerde aanbiedingen samen met de nieuwsbrief.
Als er een link naar onze website in de nieuwsbrief staat, geeft u ons ook de toestemming om uw IP-adres te verwerken en te gebruiken, alsook de geo data, web beacons en soortgelijke technologieën om na te gaan of de voorgestelde aanbiedingen voldoen aan uw behoeftes.
We verwerken en gebruiken deze gegevens zo lang u geregistreerd bent om onze nieuwsbrief te ontvangen. U kan uw toestemming om uw email adres te verwerken en te gebruiken in de context van de nieuwbrief, op elk moment intrekken. Om dat te doen, kan u op de link in de email klikken of ons een verzoek sturen via email. Alle gegevens worden dan gewist.

Ik accepteer de voorwaarden

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.